Smluvní podmínky

Vážení rodiče, na této stránce naleznete podmínky, za kterých se koná náš dětský pobytový tábor, jaká jsou naše práva a povinnosti a stejně tak jaká práva a povinnosti máte Vy a Vaše děti.

Smluvní podmínky pro rok 2020 jsou platné od 1. 5. 2020. Dovolujeme si vyhradit právo na případné doplnění znění. Změny by nikterak neupravovaly již níže uvedené v minulosti. Jen by doplnily nenapsané. Děkujeme za pochopení.

Závazná přihláška

Závazná přihláška je skutečně závazná. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na email "potvrzující email o zpracování přihlášky". V případě že Vám potvrzení nepřijde do 72 hodin, kontaktujte nás prosím. Tato informace se objeví také ihned po odeslání přihlášky. Je možné, že kapacita tábora je již naplněná a už není možné zpracovat další přihlášku. 

Závaznou přihlášku lze stornovat. A to přes e-mail s předmětem "Žádost o storno závazné přihlášky". Odesláním přihlášky také potvrzujete, že své dítě nepřihlásíte na jiný letní pobyt, tudíž se nestane, že si pak chcete dítě v půlce tábora odvézt, protože máte možnost jet na výhodnou rodinnou dovolenou. V tomto případě by Vám nebyla vrácena poměrná částka za dny nepřítomnosti Vašeho dítěte na táboře.

Přihláška se skládá ze 3 částí – samotné on-line přihlášky, kompletního Potvrzení lékaře – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (náš tiskopis lze stáhnout ZDE) platné po celou dobu tábora a Potvrzení rodičů (Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora. Potvrzení o bezinfekčnosti stáhnete ZDE. Obě potvrzení jsou zde na webu ke stažení. Bez kompletní přihlášky a obou platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt. Potvrzení lékaře se odevzdává při nástupu na pobyt. Potvrzení rodičů známé též jako Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. Nesmí být starší 24 hodin před nástupem a odevzdává se také při nástupu na tábor.

U přihlášky na zimní tábor vyplňte prosím svědomitě úroveň zkušenosti táborníka. 1 – začátečník = bude stát poprvé/zkusil párkrát sám, 2 – pokročilý = sjede malý kopec, zvládne oblouček, u SNB – umí alespoň základní postoj, zastavení, padající list / potřebuje pilovat techniku, 3 – zkušený = bez problému zvládá zatáčet, zastavit, jezdí na SNB/lyžuje pravidelně.

Zrušení přihlášky – jsme bohužel nuceni, a to především z důvodů nekorektního chování rodičů, zpoplatnit zrušenou přihlášku po uplynutí doby 7 dnů od odeslání přihlášky smluvní pokutou ve výši 500 Kč. V minulosti se nám několikrát stalo, že rodiče přihlásili své děti, měsíce se s nimi počítalo a pak ve finále na tábor nejeli a my zbytečně blokovali místa, která mohla využít jiné děti. Rozmysleli jste si přihlášku? Žádný problém. Jen nám to prosím zavčasu sdělte :).

Potvrzení o seřízení vázání

Potvrzení o seřízení vázání se týká zimního tábora. Jedná se o potvrzení odborného servisu o seřízení vypínacích sil na vázání lyží dle váhy, výšky a zkušeností lyžaře. V případě potvrzení o seřízení snowboardu je nutné doložit (kontrolu) seřízení vhodného úhlu a rozpětí vázání, patku (aby bota seděla do vázání), dále kontrola vhodných SNB bot do vázání atd. dle výšky, zkušeností a předpokládané přední nohy snowboardisty. Toto potvrzení Vám rádi vystaví ve Ski areálu Troják po uvedení jména táborníka bezplatně (netýká se servisu jako je broušení a voskování).

Potvrzení ve Ski areálu Troják

Pro vystavení potvrzení ve Ski areálu Troják, je nutné znát tyto údaje v případě, že chcete potvrdit seřízení vázání lyží:

  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště ditěte,
  • váha dítěte,
  • výška dítěte
  • lyže, lyžáky.

Pro vystavení potvrzení ve Ski areálu Troják, je nutné znát tyto údaje v případě, že chcete potvrdit seřízení snowboardu:

  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště ditěte,
  • výška dítěte,
  • SNB, snowboardové boty,
  • dítě musí být přítomno při seřízení.


Odesláním přihlášky stvrzujete, že vybavení je připraveno k jízdě – hrany jsou nabroušené a skluznice je navoskovaná.


Zdravotní způsobilosti dítěte

Náš tábor a koncept programu je připraven především pro zdravé děti. Jsme schopni udělat mírné ústupky z naší strany, a to v případě, že jsou s námi probrány předem, před odesláním přihlášky (ne týden před odjezdem). Pokud na tábor přihlásíte například dítě s ADHD, tábor uhradíte a následně lékař ve svém potvrzení tuto skutečnost uvede, Vaše dítě nemůže nastoupit na tábor. Jiná další zdravotní omezení je nutné s námi komunikovat.


Předáním dítěte do péče na pobytový tábor společně s písemným potvrzením rodičů stvrzujete, že dítě je zdravé (mimo onemocnění, která ještě nejsou znatelná). Zdraví dítěte jsou i nezvaní návštěvníci v podobě vší a hnid. Prohlédněte prosím před táborem pečlivě svému dítěti hlavu a v případě pochybností nebo nálezu, zahajte terapii pro jejich odstranění. 

Odesláním přihlášky se zavazujete nás seznámit se zdravotním stavem dítěte, včetně alergií, přecitlivělostí atd. Nic nám prosím nezatajujte, jde o zdraví Vašich dětí.

Odesláním přihlášky se zavazujete, že uhradíte vzniklé náklady spojené s návštěvou lékaře, ošetřením a spojenou léčbou.

Ze zákona nemůžeme dětem samostatně ordinovat léky, a proto pokud Vaše dítě bere léky, musí být předepsané lékařem. Tato skutečnost musí být uvedena v lékařském posudku dítěte.

Naše táborová ošetřovna a marodka je nadstandardně vybavena a tábor je zaštítěn zdravotníky z Českého červeného kříže. Dovolte nám poskytnout Vašim dětem 100% péči, a proto nás prosím informujte, jak dítě reaguje například na desinfekci jako Betadine, Septonex, Jodisol, atd.

Přihlášené dítě musí být očkované v rozsahu povinných očkování.

Cena a platba za dětský tábor

Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu (u Vás), máte 7 kalendářních dní na uhrazení platby zálohy – 50 % ceny tábora, která je uvedena u každého turnusu tábora a také v potvrzujícím e-mailu přihlášky. Po připsání platby na náš účet Vám do 5 pracovních dní přijde potvrzení o přijetí platby.

V případě že i přes upomínku není v řádném termínu uhrazený doplatek (druhá polovina ceny tábora) za tábor, záloha propadá, tzn. že nevracíme uhrazenou zálohu nebo uhrazené platby.

Platba tábora přes zaměstnavatele, např. FKSP

Jestliže Vámi objednaný pobyt pro dítě platí Váš zaměstnavatel, například z FKSP, stačí tuto informaci napsat do poznámky u přihlášky, my Vás poté budeme kontaktovat, domluvíme se s Vámi na postupu fakturace a budeme komunikovat s Vaším zaměstnavatelem.

Další platby na zimním táboře

Jestliže nedisponujete vlastním vybavením (lyže, lyžáky, přilba, hole/SNB, boty, přilba), je možné přes nás vybavení zajistit. Cena je 500 Kč/set/týden a platí se při příjezdu na tábor v hotovosti. Kapacita půjčovny především je omezená.

Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že v případě situace, kdy bude muset organizátor dítěti zapůjčit/seřídit/nechat navoskovat/nechat nabrousit vybavení, veškeré náklady s tím spojené uhradíte.

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nastavené tak, aby chránili jak Vás, jako rodiče, tak i nás, jako provozovatele tábora. Storno podmínky jsou závislé na datu, kdy je pobyt řádně stornován. Před táborem máme už nemalé náklady a storno podmínky nám zajistí, abychom se nedostali do nezaviněné ztráty.

V případě že uhradíte celou cenu tábora a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí stornovat pobyt dítěte, je zde přehled storna.

Letní tábory:

•   Při zrušení pobytu do 31. 5. 2020 se vrací 100 % z ceny *.

•   Při zrušení pobytu do 40 dní před zahájením tábora se vrací jen 50 % z ceny *.

•   Při zrušení pobytu do 30 dní před zahájením tábora se vrací jen 25 % z ceny a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit *.

•       Po těchto termínech pouze individuální dohody (náhrada účastníka) - nevrací se nic

Zimní tábory:

•          Při zrušení pobytu do 31. 12. 2020 se vrací 100 % z ceny *.

•          Při zrušení pobytu do 40 dní před zahájením tábora se vrací jen 50 % z ceny *.

•          Při zrušení pobytu do 30 dní před zahájením tábora se vrací jen 25 % z ceny a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit *.

•          Po těchto termínech pouze individuální dohody (náhrada účastníka) - nevrací se nic

* vážné skryté nemoci apod. nikoliv úrazy, nachlazení atd.

Storno platí jen na celý uhrazený pobyt, ne v případě uhrazené "zálohy", tehdy je rodič povinen uhradit rozdíl.

Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které tábory děláme.

Storno pobytu musí být pochopitelně před zahájením tábora a pobytu, ne v průběhu nebo po táboře. 

Storno a změny si prosím dohodněte předem telefonicky. Následně budeme vyčkávat na doručení e-mailu s předmětem „Storno pobytového tábora“ na adresu ton@tesak.cz, kde prosím uveďte i částku, kterou požadujete vrátit, číslo účtu, variabilní symbol, atd.

Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt propadá celá částka.

Bohužel, krátce před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště, nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů – dodavatelů nahlášená odběrová množstvím atd., a pokud bychom vraceli celé částky za pobytový tábor, dostali bychom se do ztráty, která by měla přímý vliv na průběh našeho tábora. Nedokážeme ovlivnit zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti.

Nástup na tábor

Náš tábor začíná organizovaným zahájením vždy v neděli. Tábor se koná dle data, jak je vyhlášen a na základě Vašich závazných přihlášek se zavazujete, že dítě řádně nastoupí k pobytu v den a hodinu zahájení a bude přítomno až do jeho řádného ukončení. Pokud byste potřebovali dítě dovést například v pondělí, je nutné nám tuto variantu sdělit dopředu. Pokud byste se tedy rozhodli, že dítě nastoupí na tábor později, nebude Vám však vrácena poměrná část ceny tábora v nepřítomnosti dítěte. Výjimku tvoří pozdější nástupy z důvodu nemoci a doporučené rekonvalescence dětským lékařem, které je nutno doložit.

Táborový řád

S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora je dítě povinné dodržovat na táboře náš táborový řád, který zajišťuje slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod a chrání naše vybavení. Táborový řád bude vyvěšen na hlavní tabuli v budově tábora.

Dítě má právo kdykoliv při svém trápení či problému obrátit se na svého vedoucího, zdravotníka nebo na vedení tábora.

Vybavení na tábor

Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným, a tudíž dítě na tábor nepřijede nevybavené nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. Nejsou zde žádná specifika, nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. Doporučené vybavení na tábor naleznete ZDE.

Zakázané věci

S ohledem na bezpečnost a připravený program si vyhrazujeme právo zakázat brát si s sebou na tábor zbraně, nože, airsoft vybavení, pyrotechnika, cigarety, alkohol, drogy a podobné nebezpečné či ilegální věci a předměty.

Mobilní telefony a cennosti

Telefony u nás zakázané nejsou, děti si mohou telefon v průběhu táborových aktivit uschovat u vedoucích a vzít si ho v průběhu odpoledního klidu. Používání telefonu při aktivitách není vhodné. Instruktoři děti vždy upozorní. Za případnou ztrátu neručíme. Odkaz na fotografie Vám po skončení tábora zašleme na e-mail. Cennosti či tablety apod. lze po domluvě při příjezdu na tábor uschovat. Jednodušší je však dítěti cennosti na tábor nedávat.

Kapesné

Dětem můžete dát malé kapesné – půjdeme na výlet, na koupaliště, děti si budou moct koupit nějaké občerstvení nebo například malou vzpomínku (turistickou známku apod.). Za případnou ztrátu neručíme.

Odjezd z tábora 

Odjezd na žádost rodičů

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů, a to z jakéhokoli důvodu, nevrací se žádná, ani spravedlivá část poplatku. 

Odjezd z důvodu onemocnění

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce tábora * strava (cca. 100 Kč/den).

Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho průběhu, rodičům se nevrací nic. 

Odjezd z tábora z důvodů kázeňského problému

Bohužel, může nastat i tato skutečnost. Dítě hrubě nebo opakovaně poruší táborový řád, nebo nedodržuje své povinnosti (případně bojkotuje program) a tak přijde rozhodnutí, že dítě odjede z tábora dříve, a to na náklady rodičů. V tomto případě nevracíme spravedlivou část poplatku. Navíc je možnost, že ještě dojde k uhrazení škody způsobené dítětem. Neobávejte se však. Máme zkušenosti a víme, jak těmto problémům předcházet.

Doprava na tábor

Pořadatel tábora nezajišťuje pro děti organizovanou dopravu. Doprava je tedy individuální. 

Doprava dětí ze střediska do ski areálu na zimním táboře je zajištěna pořadatelem tábora.

Návštěvy rodičů na táboře

Tábor představuje určité bezpečnostní riziko. Z dálky ani z blízka není možné rozpoznat, s kým se dítě dává do řeči. Zároveň se během tábora mohou objevovat tlaky a zájmy například rozvádějících se rodičů a rodičů v krizi. Proto na táboře návštěvy rodičů silně nedoporučujeme. Navíc, jak vysvětlit jinému dítěti, že za jedním rodiče přijeli a za druhým ne. Dodržujte prosím toto pravidlo. Pokud byste na návštěvě trvali, je potřeba vše dohodnout předem. Návštěvní dny neorganizujeme. Věřte, že o Vaše děti bude skvěle postaráno.

Zajištěné stravování a pitný režim

Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou a pestrou stravu. Jídelníček je složen z dětmi oblíbených jídel. Dětem zajišťujeme pitný režim po celý den a stravu 5x denně (snídaně, svačina, oběd – polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře - v případě nutnosti i druhá večeře). Naše jídlo je od základu kvalitní a složeno z potravin a surovin, které by děti měly standardně konzumovat. 

Vaše pochybnosti

Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybnosti, neváhejte se nám ozvat. Jsme tu od toho abychom Vašim dětem zajistili maximální možnou péči. 

Při nedodržení smluvních podmínek z Vaší strany se ruší přihláška, uhrazené platby propadají, případně je nutné uhradit spojené náklady či smluvní pokuty. Omlouváme se za taková opatření, ale opravdu nemáme s rodiči jen samé dobré zkušenosti. Také je možné vyloučit přihlášené dítě z pobytu nebo dítě na pobyt ani nenastoupí.